Deltakere på kurs i regi av Folkekuren AS: Samtykke for innsamling og behandling av personopplysninger

Bringebær

Folkekuren AS setter stor pris på at du har valgt å ta et kurs hos oss. For å kunne levere kursene og tilby en best mulig opplevelse, trenger vi å samle inn og behandle visse personopplysninger om deg. Denne erklæringen gir deg informasjon om hvordan vi samler inn, bruker og beskytter dine personopplysninger.

1. Behandlingsansvarlig
Navn: Folkekuren AS
Adresse: Bugtegaten 1, 3484 Holmsbu
Kontakt: post@folkekuren.no – Telefon: 96 64 67 33.

2. Formål med innsamlingen
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger for følgende formål:
– Registrering og administrasjon av kursdeltakelse.- Kommunikasjon mellom deg og din(e) kursleder(e), som epost, sms, Teamsmøter.
– Kommunikasjon og informasjon om kursene du har valgt.- Tilrettelegging av tilpasset kursmateriell og veiledning.- Forbedring av våre tjenester og kurs basert på tilbakemeldinger og evalueringer.
– Oppfølging av deltakere i inntil ett år etter avsluttet kurs.- Overholdelse av juridiske forpliktelser.

3. Typer personopplysninger som samles inn
For å oppnå formålene nevnt i punkt 2, kan følgende typer personopplysninger bli samlet inn:
– Navn, adresse og kontaktinformasjon.
– Demografiske opplysninger som alder, kjønn og språkpreferanser.
– Informasjon om tidligere kursdeltakelse hos Folkekuren AS.
– Helseopplysninger som høyde, vekt og aktivitetsnivå som er nødvendige for å tilrettelegge individuelle behov under kursene (f.eks. kostholdsråd eller undervisningsmateriell).

4. Teams-møter
Som en del av kursgjennomføringen, kan du delta på Teams-møter i regi av Folkekuren AS. Disse Teams-møtene vil bli tatt opp og opptaket vil være tilgjengelig for deg og alle øvrige deltakere på Folkekurens kurs i inntil 7 dager etter opptak. Under opptak anbefaler vi at deltakernes kamerafunksjon er slått av.

5. Samtykke og tilbaketrekking
Ved å gi ditt samtykke til dette dokumentet, godtar du at vi behandler dine personopplysninger som beskrevet her. Du har rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Dersom du ønsker å trekke tilbake samtykket, kan du kontakte oss på post@folkekuren.no. Merk at tilbaketrekking av samtykket kan påvirke vår evne til å levere kursene.

6. Oppbevaringstid
Dine personopplysninger vil bli oppbevart så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er angitt i punkt 2, med mindre annet er påkrevd ved lov.

7. Databehandlere
For å levere våre tjenester vil IT-ansvarlig, fagansvarlig samt din(e) kursleder(e) ha tilgang til dine personopplysninger. Vi kan benytte oss av tredjeparts tjenesteleverandører som kan ha tilgang til dine personopplysninger. Vi vil kun dele dine opplysninger med disse databehandlerne i den grad det er nødvendig for å oppfylle formålene som er angitt i punkt 2. Vi vil sørge for at slike databehandlere behandler dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og i tråd med våre retningslinjer.

8. Rettigheter til brukerne
Du har rett til å be om innsyn i de personopplysningene vi har om deg, samt be om retting eller sletting av unøyaktige eller ufullstendige opplysninger. Du har også rett til å motsette deg behandlingen av personopplysningene dine og be om begrensning av behandlingen. For å utøve disse rettighetene, vennligst kontakt oss på post@folkekuren.no.

Folkekuren AS vil be om samtykke i forbindelse med oppstart av kurset. Ved å gi samtykke til dette dokumentet, erkjenner du at du har lest og forstått innholdet i erklæringen, og at du gir ditt samtykke til vi for å behandle dine personopplysninger som beskrevet.

Holmsbu 1. mars 2023

Rune Ludviksen
Folkekuren AS

Total
0
Shares